system ocen pracowniczych

Wdrożenie systemu ocen pracowniczych

Wielu pracowników przeżywa kryzysy w swojej pracy. Większości z tych kryzysów można zapobiegać oferując jasne ścieżki kariery czy dodatkowo motywując pracowników o dużym potencjale. Z tego powodu coraz powszechniej stosowany jest system ocen pracowniczych, który umożliwia rzetelną ocenę osiągnięć pracownika, a jednocześnie może stanowić podstawę do jego awansowania czy do dalszej motywacji poprzez szkolenia wewnętrzne i gratyfikacje finansowe. Continue reading

tie-690084_1280-1

Optymalizuj koszty prowadzenia działalności

Prowadzenie firmy w Polsce jest zadaniem niełatwym i obarczonym dość dużymi podatkami i opłatami związanymi z jej funkcjonowaniem. Nic zatem dziwnego, że przedsiębiorcy szukają sposobów na optymalizację kosztów, najczęściej związanych z przeniesieniem siedziby firmy za granicę. I chociaż rozwiązania takie jak spółka na Malcie to raczej wyjście dla osób z naprawdę niemałym kapitałem, tak dla założycieli mniejszych biznesów istnieją „bliższe” i równie skuteczne rozwiązania. Continue reading