jak-powstaje-asfalt

Nawierzchnia asfaltowa – dlaczego ten surowiec?

Przy obecnej sztuce budowlanej, a także w specyficznych warunkach polskiej strefy klimatycznej najlepiej na drodze sprawdza się asfaltobeton. Jest to mieszanka masy asfaltowej z różnymi rodzajami kruszywa – grubszego i drobniejszego. W ten sposób uzyskuje się masę, w której sam asfalt pochodzący głównie z procesu rafinacji ropy naftowej pełni funkcję lepiszcza.

 

Nie ma jednego podtypu asfaltu,


O ile chemicznie asfalt specjalnie się nie różni, o tyle istnieje już wiele podtypów asfaltobetonu. To właśnie o nim myślimy, gdy widzimy przed oczami asfalt drogowy i osoby zajmujące się tworzeniem nowej nawierzchni drogowej. Asfaltobeton powstaje na drodze łączenia asfaltu z kruszywem. Powstaje w pełni plastyczna basa, która wraz z zastyganiem osiąga wyższą twardość, przy zachowaniu jednocześnie gładkiego charakteru nawierzchni drogowej.

Dostawcy asfaltu drogowego przygotowują różne podtypy tego surowca:

  • Asfalt lany,
  • Asfalt porowaty,
  • Beton asfaltowy,
  • Asfalt piaskowy,

 

Dobór powłoki asfaltowej zależy również w dużej mierze od tego, na jakiej głębokości i jakie funkcje będzie miała pełnić określona powłoka – asfalt może zarówno być warstwą powierzchniową ścieralną, jak i stanowić głębsze warstwy w strukturze drogi. Na właściwości asfaltu wpływ ma głównie zastosowane kruszywo – podtyp mineralny, jego struktura i wielkość oraz addycja określonych składników dodatkowych, które mają np. ograniczać wnikanie wody w powierzchnię asfaltu lub poprawiać przyczepność nawierzchni drogowej.


Jak pozyskać najłatwiej masę asfaltową?

Istnieje wiele firm, które działają w dziedzinie przygotowywania masy asfaltowej. W tym segmencie działają równie firmy zajmujące się sprzedażą kruszywa, które to jest łączone z koloidem asfaltowym. Łączenie przebiega na gorąco i wymaga szybkiego rozkładania – niezwykle często się zdarza, że finalna mieszanka przygotowywana jest na miejscu budowy – szczególnie, gdy nie ma możliwości dowiezienia masy w stanie jeszcze ciepłym.


Do rozkładania asfaltu konieczne są urządzenia pomocnicze do rozkładania oraz narzędzia do wyrównywania powierzchni. Krytycznym wymogiem przy konstrukcji drogi jest rzecz jasna temperatura masy asfaltobetonu, która bezwzględnie musi być utrzymana przed i w trakcie nakładania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *