system ocen pracowniczych

Wdrożenie systemu ocen pracowniczych

Wielu pracowników przeżywa kryzysy w swojej pracy. Większości z tych kryzysów można zapobiegać oferując jasne ścieżki kariery czy dodatkowo motywując pracowników o dużym potencjale. Z tego powodu coraz powszechniej stosowany jest system ocen pracowniczych, który umożliwia rzetelną ocenę osiągnięć pracownika, a jednocześnie może stanowić podstawę do jego awansowania czy do dalszej motywacji poprzez szkolenia wewnętrzne i gratyfikacje finansowe. Continue reading