system ocen pracowniczych

Wdrożenie systemu ocen pracowniczych

Wielu pracowników przeżywa kryzysy w swojej pracy. Większości z tych kryzysów można zapobiegać oferując jasne ścieżki kariery czy dodatkowo motywując pracowników o dużym potencjale. Z tego powodu coraz powszechniej stosowany jest system ocen pracowniczych, który umożliwia rzetelną ocenę osiągnięć pracownika, a jednocześnie może stanowić podstawę do jego awansowania czy do dalszej motywacji poprzez szkolenia wewnętrzne i gratyfikacje finansowe.

Jak się okazuje, system ocen pracowniczych jest szczególnie popularny w dużych przedsiębiorstwach i korporacjach, gdzie ze względu na liczbę pracowników nie zawsze istnieje możliwość dokładnego ocenienie wkładu poszczególnych pracowników. Motywacja w pracy jest raczej niemierzalna, a część pracowników nie mówi wprost, że ich praca czy wykonywane zadania po prostu ich nudzą. W konsekwencji może to doprowadzić do zwolnienia pracownika, co z kolei będzie skutkować koniecznością pozyskania i wdrożenia nowego pracownika, co jest bardzo dużym kosztem dla przedsiębiorstwa.

Z tego powodu część firm woli wdrożyć specjalne programy i systemy, w których ocenie poddawani są sami pracownicy. Jednocześnie taki system daje im możliwość oceniania niektórych aspektów pracy w danej firmie. W przeciwieństwie do rozmowy z bezpośrednim przełożonym, system przekazuje wprowadzone informacje do działu kadr, który może je wykorzystać do stworzenia programu motywacyjnego dla danego, konkretnego pracownika.

Dzięki temu można doceniać najbardziej wartościowych pracowników, a jednocześnie wdrażać specjalne programy dla pracowników, których skuteczność i zaangażowanie zmalały.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *