projmeb7

Znalezienie pracy za granicą

Praca za granicą to marzenie wielu osób, które liczą na zdecydowanie lepsze warunki finansowe za granicami kraju. Nie ma w tym nic dziwnego, skoro faktycznie średnie uposażenie niemieckiego pracownika analogicznej branży w stosunku do polskiego sektora, jest nawet czterokrotnie wyższe po uwzględnieniu różnic kursowych.

Wszystko to sprawia, że migracja zarobkowa stała się bardzo poważnym i wyraźnym trendem w funkcjonowaniu obecnych społeczeństw. Starczy stwierdzić, że dzisiaj nawet co czwarta rodzina w Polsce może pochwalić się posiadaniem kogoś bliskiego pracującego za granicą. Osoby od wielu lat funkcjonujące za granicą i zatrudnione przez zagraniczne firmy nie muszą martwić się o odprowadzanie składek i dopełnianie najróżniejszych formalności, ponieważ zawsze spoczywa ten obowiązek na pracodawcy.

projmeb6

Znacznie więcej szczegółów do uzgodnienia i formalności do dopełnienia mają natomiast wszyscy ci pracownicy, którzy za granicą pracują wyłącznie dorywczo lub w ramach jakiegoś zlecenia, a formalnie zatrudnieni są przez pracodawcą funkcjonującego w polskim systemie podatkowym. Pomimo regulacji wspólnotowych, które teoretycznie powinny wspierać możliwość swobodnego rozliczania się w dowolnym kraju Unii, sama koordynacja systemów bezpieczeństwa wymaga tego, aby rozliczano się w tym samym kraju, w którym pod ustawodawstwo podlega pracodawca. W przeciwnym razie rozliczanie się z polską firmą polskiego pracownika za kilka miesięcy pracy za granicą w zagranicznym urzędzie skarbowym, a także wyliczanie różnych stawek i kwot oraz potrąceń – byłoby procesem niesamowicie skomplikowanym i zupełnie niepotrzebnym.

Formalizacja stosunków prawnych i cywilnych pomiędzy podmiotami w Unii Europejskiej wymusza jednak na organach krajowych, aby dopełniły różnych obowiązków w zakresie ewidencjonowania oraz dokumentacji pracowników czasowo wykonujących pracę za granicami kraju. Całkowicie legalna praca za granicą to taka, która w przypadku jakichkolwiek kontroli nie będzie budziła zastrzeżeń formalnych ani prawnych. Dlatego każdy pracownik oddelegowywany nawet na chwilę do pracy na terenie innego kraju, powinien koniecznie pamiętać o obowiązku posiadania przez pracodawcę odpowiedniego dokumentu A1 ZUS. Zaświadczenie to wystawia ZUS w odpowiedzi na wniosek pracodawcy, który wysyła swojego pracownika do wykonania określonego zlecenia za granicą na okres krótszy niż dwa lata.

Więcej: IMP

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *